submit


ดีหญิง ใหญ่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักรออยู่ของเขาเพื่อเติมชีวิตของฉัน โบสถ์จะและพระเจ้ารักชอบครอบครัวและเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน ไม่ต้องโกงแน่ๆฉันต้องการที่จะพบผู้ชายนั้นมีหน้าที่ฉันอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเต็มไปด้วยความรักกับฉันแต่ละคนและทุกวัน ฉันต้องการผู้ชายคนนั้นคิดว่าฉันเป็นคนที่พิเศษที่สุดในโลก ฉันต้องการคนที่อยากจะอยู่กับฉันไปตลอดกาล ดีหญิง ใหญ่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักรออยู่ของเขาเพื่อเติมชีวิตของฉัน โบสถ์จะและพระเจ้ารักชอบครอบครัวและเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน ไม่ต้องโกงแน่ๆฉันต้องการที่จะพบผู้ชายนั้นมีหน้าที่ฉันอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเต็มไปด้วยความรักกับฉันแต่ละคนและทุกวัน ฉันต้องการผู้ชายคนนั้นคิดว่าฉันเป็นคนที่พิเศษที่สุดในโลก ฉันต้องการคนที่อยากจะอยู่กับฉันไปตลอดกาล

About