submit


ที่ตอบกลับไปยังผู้รับจดหอัตราการแสดงถึงอัตราส่วนของจดหมายเข้ามาใหม่เพื่อการตอบกลับนะ ถ้าตอบกลับไปยังผู้รับจดหอัตราการคือสันน้อยมันหมายความว่าเรื่องของผู้ใช้ไม่ค่อยการตอบกลับนะ ถ้ามันเป็นระดับสูงของผู้ใช้มันมีอะไรมากกดูเหมือนจะตอบกลับนะ รูปถ่ายนั้นได้ถูกทำเครื่องหมายที่เกี่ยวกับเรื่องวาบหวิทำได้เพียงดูโดยผู้ใช้ที่ต้องตกลงที่จะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวาบหวิว คุณสามารถอ่านมากกว่าเรื่องนี้และเปลี่ยนของคุณปรับแต่งค่าในส่วนถ้าคุณมาร์รูปที่ร้อนแรงมันจะสามารถมองเห็นได้ทะเบียนผู้ใช้ที่ต้องตกลงที่จะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวาบหวิว

About