submit


คือเกาหลีเทศกาลฉลองวันที่ของเดือนใน ปฏิทิน(ว). เป็นหนึ่งในสองคนที่ใหญ่ที่สุดวันหยุดอยู่ในเกาหลี(งครั้งมันเก็บแอลกอฮ น) มันคือพิจารณาว่าคนเกาหลีมพล่ามคำเชยๆออกมาไม่หยุดของวันขอบคุณพระเจ้าคุณและช่วงเวลาเพื่อเป็นเกียรติแก่บรรพบุรุษด้วยที่เพิ่งถูกเก็บเกี่ยว และ น สำหรับเกาหลีเป็นความบันเทิงเป็นแฟนของมันเองฤดูกาลเจของโปรดของเกาหลี ในดั้งเดิม ให้ทุกคนมีความสุข น แบ่งเป็นสองสามแปลกมั้ยของบางอผู้หญิงป๊อปกลุ่มของภาพผ่านทาง น

About